Publiczne przedszkole w Krakowie

orange divider bottom

OFERTA DYDAKTYCZNO – PROGRAMOWA

divider

Priorytetem naszych działań dydaktyczno-wychowawczych jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i rozbudzanie ich indywidualnych zainteresowań, mających na celu osiągnięcie stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole.

W tym celu przygotowaliśmy szeroką i różnorodną ofertę cyklicznych, całorocznych zajęć dodatkowych:

 • Codzienny kontakt z językiem angielskim.
 • Rytmika 1 x w tyg.
 • Indywidualne zajęcia z logopedą 1 x w tyg.
 • Indywidualne zajęcia z psychologiem (wg potrzeb).
 • „Spotkania z muzyką klasyczną” (Mobilna Filharmonia) 1 x w mies.
 • Warsztaty doświadczalne (Akademia Odkrywców) 1x w mies.
 • Warsztaty z majsterkowania 1x w mies.
 • Udział w spektaklach teatralnych (w placówce, w teatrze).
 • Szachy 1 x w tyg.
 • Robotyka 2 x w mies.
 • Gimnastyka ogólnorozwojowa 1 x w tyg.
 • TUS 1x w tyg.
 • Przedszkoliada – zajęcia ruchowe, ogólnorozwojowe 1 x w tyg.
 • Zajęcia taneczne 1 x w tyg.
 • Zajęcia sportowe na „Orliku” (zależnie od pogody)
 • Zajęcia sportowe na Tauron Arenie – udział w programie Akademia Przedszkolaka 2 x w mies.
 • Wycieczki tematyczne

Wzmacniając własne działania wychowawcze i dydaktyczne przedszkole współpracuje i nawiązuje wciąż nowe kontakty z różnymi osobami
i instytucjami kultury: teatrami,
 kinami, bibliotekami. Przedszkole współpracuje także z instytucjami użyteczności publicznej.

 • Muzeum Historyczne Miasta Krakowa – Krzysztofory.
 • Muzeum Sztuki Współczesnej- Mocak.
 • Muzeum Sukiennice.
 • Centrum Ceramiki i Szkła.
 • Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay”.
 • Filharmonia Krakowska.
 • Teatr Ludowy.
 • Teatr Groteska.
 • Teatr Kultureska.
 • „Żywa Pracownia”.
 • Księgarnia „Pod Globusem”.
 • Dom Kultury NCK Nowa Huta.
 • Miejska Biblioteka – ul. Rajska .