Publiczne przedszkole w Krakowie

orange divider bottom

poznaj nas lepiej

divider

Przedszkole „Puchatkowo” zostało założone 01 sierpnia 2006r.

Początkowo pod nazwą: Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Puchatkowo” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Lipskiej 55.

Od 01 stycznia 2017 r. działamy jako: Publiczne Przedszkole Artystyczno- Językowe „Puchatkowo”.

Jesteśmy objęci nadzorem Kuratorium Oświaty i Wychowania w Krakowie.

Posiadamy trzy grupy wiekowe, każdą z nich opiekuje się trzech pedagogów.

 • Zajęcia odbywają się w trzech funkcjonalnie i estetycznie urządzonych salach.
 • Są one wyposażone w bezpieczne, kreatywne zabawki m.in. puzzle, klocki konstrukcyjne i magnetyczne,
  gry edukacyjne, pomoce dydaktyczne do zajęć, kąciki zainteresowań, obszerną literaturę dla dzieci.
 • Mamy bezpiecznie urządzone dwa place zabaw – jeden bezpośrednio przy przedszkolu, drugi na terenie ogródków działkowych.
 • Na co dzień korzystamy także z boisk „zaprzyjaźnionego” Orlika.

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze realizujemy zgodnie z obowiązującą „Podstawą programową nauczania przedszkolnego”.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

7:00 – 8.15 – przychodzenie dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne. Swobodne, spontaniczne zabawy, indywidualna praca z dziećmi. Wspieranie rozwoju dzieci poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela, w tym obowiązkowe zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne.

8.15 – 8.30 – przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny
i kulturalnego zachowania. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych.

8.30 – 9.00 –  śniadanie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku, prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania.

9.00 – 11.45 – wpieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych. Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu, w szczególności zajęć ruchowych, sportowych, przyrodniczych, prowadzenie obserwacji, prac ogrodniczych, porządkowych, wycieczki, spacery. Spontaniczne, swobodne zabawy dzieci.

10.30 – 10.45 – II śniadanie – „ Witaminka”. Spożywanie owoców, warzyw, soków. Uświadamianie dzieciom wartości zdrowego odżywiania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

11.45 – 12.00 – przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny
i kulturalnego zachowania.

12.00 – 12.30 – obiad. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie  prawidłowej postawy. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami.  Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu obiadu.

12.30 – 14.15 – zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali lub na powietrzu z wykorzystaniem urządzeń rekreacyjnych. Indywidualna praca z dziećmi. Zajęcia dodatkowe dla dzieci 3 – 5- letnich.

14.15 – 14.30 – przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne. Czynności  samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

14.30 –  14.50 – podwieczorek. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku,  zachowanie prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych, samoobsługowych i porządkowych po zakończeniu posiłku.

14:50 – 17:00 – dowolne działania dzieci, zabawy w sali lub na powietrzu. Indywidualne rozmowy z rodzicami. Czynności organizacyjne.

WYRÓŻNIA NAS

divider
kadra pedagogiczna

KADRA PEDAGOGICZNA

Nauczycielki o wysokich kwalifikacjach kierunkowych i specjalistycznych.

Naszą kadrę pedagogiczną tworzą nauczyciele o wysokich kwalifikacjach kierunkowych i specjalistycznych:

 • nauczycielki wychowania przedszkolnego;
 • nauczycielki języka angielskiego;
 • plastyczka;
 • nauczyciele wychowania fizycznego;
 • aktor;
 • muzyk;
 • psycholog;
 • logopeda;
 • instruktorzy: tańca towarzyskiego, szachów, robotyki.
oferta proogramowa

OFERTA PROGRAMOWA

Priorytetem naszych działań jest indywidualizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 • Zapewniamy codzienny kontakt z językiem angielskim w trakcie zajęć edukacyjnych i podczas zabawy
 • Stosujemy nowoczesne metody edukacyjne uwzględniające indywidualne podejście do dziecka
 • Zapewniamy troskliwą i profesjonalną opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej
 • Posiadamy bogatą bazę gier edukacyjnych, zabawek i klocków konstrukcyjnych.
działania prozdrowotne

DZIAŁANIA PROZDROWOTNE

Promujemy zasady zdrowego żywienia.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych podopiecznych prowadzimy cykliczne spotkania ze : stomatologiem, fizjoterapeutą, pracownikami straży miejskiej, straży pożarnej oraz organizujemy coroczne szkolenia –„Mały ratownik”.W codziennym jadłospisie stosujemy powiedzenie „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”, które służy promowaniu zasad zdrowego żywienia. Organizujemy:

 • Spotkania z dietetyczką;
 • Warsztaty kulinarne dla dzieci;
 • Wspólne przygotowywania posiłków przez dzieci i ich rodziców.