Niepubliczne przedszkole w Wieliczce

blue divider bottom

OFERTA DYDAKTYCZNO – PROGRAMOWA

divider

Priorytetem naszych działań dydaktyczno – wychowawczych  jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju  dzieci i rozbudzanie ich indywidualnych zainteresowań, mających  na celu osiągnięcie stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole.

Czynimy wszelkie starania, aby wychować dzieci o bogatej wyobraźni twórczej, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na nowe pomysły i inspiracje

W tym celu:

Stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju osobowościowego dziecka, odpowiedni do ich indywidualnych potrzeb i możliwości poprzez udział dzieci w:

 • warsztatach artystycznych,
 • spektaklach teatralnych (w placówce, w teatrze),
 • wycieczkach rekreacyjno – poznawczych,
 • programach kształtujących zamiłowanie do literatury pięknej,
 • konkursach artystycznych,
 • warsztatach muzealnych.

Rozwijamy zdolności, zainteresowania i twórczą aktywność dzieci poprzez udział w zajęciach dodatkowych takich jak:

 • nauka języków obcych – j. angielski, j. hiszpański,
 • rytmika,
 • zajęcia muzyczne – realizacja autorskiego programu „Czar muzyki – czyli wdrażanie do pisania, czytania oraz rachowania na bazie muzykowania”,
 • zajęcia plastyczne np.: cykliczne warsztaty pt.: Czwartkowe spotkania ze sztuką”
 • warsztaty muzyczne – spotkania z muzyką klasyczną,
 • zajęcia propagujące czytelnictwo wśród dzieci,
 • warsztaty poznawcze w obszarze otaczającego nas świata np.: „Eksperymenty małych badaczy”, „Puchatkowo podróże małe i duże”
 • warsztaty artystyczne np.: teatralne lub literackie
 • ogólnopolskie projekty poznawcze, kulturowe, artystyczne
 • taniec towarzyski i breakdance.

W przedszkolu wspomagamy indywidualny rozwój dziecka w zakresie jego potrzeb rozwojowych poprzez:

 • zajęcia stymulujące rozwój mowy (autorski program),
 • indywidualne zajęcia logopedyczne,
 • indywidualne i grupowe spotkania z psychologiem,
 • gimnastykę korekcyjną,
 • ćwiczenia rozwijające małą motorykę, sensoryczne, relaksacyjne
 • zajęcia adaptacyjne (autorski program)
 • naukę i doskonalenie pływania (Solne Miasto).
 • jazda konna

Podejmujemy działania edukacyjne ukierunkowane na jak najlepsze przygotowanie do podjęcia obowiązku szkolnego skierowane dla sześciolatków poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczne w naszym przedszkolu.

Chcemy, aby nasi wychowankowie kończąc przedszkole posiadali odpowiedni zasób wiadomości i umiejętności, które pozwolą im na doskonały start w szkole!

 • byli przygotowani do podjęcia nauki w szkole pod względem intelektualnym, emocjonalnym, społecznym;
 • posiadali zasób wiedzy i umiejętności niezbędnych do dalszej edukacji;
 • nie tylko znali litery, samogłoski, spółgłoski, ale potrafili samodzielnie czytać;
 • radzili sobie w zakresie edukacji matematycznej.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych podopiecznych  w organizujemy  spotkania ze : stomatologiem, fizjoterapeutą, pracownikami straży miejskiej, straży pożarnej oraz organizujemy coroczne szkolenia –”Mały ratownik”.

Realizujemy projekt „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy „- który służy promowaniu  zasad zdrowego jedzenia. Składają się na niego: spotkania z dietetyczką, warsztaty kulinarne dla dzieci, wspólne przygotowywanie posiłków przez dzieci i zaproszonych rodziców.

Przedszkole ma własne tradycje, logo, hymn oraz kalendarz cyklicznych imprez i wydarzeń, które podkreślają jego odrębność  i specyfikę.

W przedszkolu tradycyjnie odbywają się takie uroczystości:

 • Urodziny Kubusia Puchatka,
 • Pasowanie na przedszkolaka,
 • “Andrzejki”- wróżby, zabawy,
 • “Halloween”- dzień kiedy dzieci poznają tradycje, zabawy inne kulturowo,
 • “Mikołajki”
 • “Przy wigilijnym stole”,
 • “Jasełka”,
 • Bal karnawałowy,
 • Dzień Babci i Dziadka,
 • Wielkanocne śniadanie,
 • Święto wiosny- „Korowód z Gaikiem”,
 • Dzień Rodziny,
 • Dzień Dziecka,
 • Zakończenie roku szkolnego.

Jako przedszkole artystyczne bierzemy udział w różnych  konkursach, akcjach o charakterze szeroko pojmowanej kultury i sztuki – zarówno jako uczestnicy, jak i organizatorzy.

Nasze przedszkole, każdego roku angażuje się w szereg akcji charytatywnych i społecznych. Chcemy w ten sposób uwrażliwiać dzieci na potrzeby innych.

Doceniamy aktywne uczestnictwo Rodziców w życiu przedszkola. Przykładem  ich zaangażowania jest np.:

 • Udział w projekcie „Zaczytany Kubuś”
 • Uczestnictwo w warsztatach kulinarnych
 • Przygotowanie przedstawienia dla dzieci
 • Zaangażowanie w akcje charytatywne
 • Udział w konkursach organizowanych w przedszkolu
blue divider top

Skontaktuj się z nami

Niepubliczne przedszkole Puchatkowo w Wieliczce

Kontakt telefoniczny:
688 275 921

Kontakt e-mail:
puchatkowo.wieliczka@gmail.com