O nas

Wizja i Misja Przedszkola

divider

Nasze przedszkole powstało z pasji do nauczania, wychowania, działania. Jako nauczycielki z dużym doświadczeniem pedagogicznym marzyłyśmy o stworzeniu, niepowtarzalnego, przytulnego, przyjaznego dzieciom przedszkola, gdzie dzieciaki dużo się śmieją, wspaniale bawią, czują się swobodnie i bezpiecznie – jak w domu.

Koncepcja pracy przedszkola jest oparta na słowach Hoddinga Cartera:

„Tak naprawdę to są tylko dwie rzeczy, w które można wyposażyć dzieci: pierwszą są korzenie, drugą – skrzydła”.

Poniżej prezentujemy niektóre główne założenia naszych działań:

  • Nasze przedszkole stwarza dzieciom przyjazne warunki do rozwoju w różnych sferach: poznawczej, językowej, artystycznej, ruchowej, społecznej i zdrowotnej.
  • Każde dziecko jest dla nas ważne! Jest dla nas indywidualnością. Staramy się, aby było bezpieczne, radosne i szczęśliwe.
  • Dzieci opuszczające nasze przedszkole są otwarte, twórcze i spontaniczne. Znają siebie i swoje możliwości, szanują odrębność innych, są pewni siebie i samodzielni. Radzą sobie w sytuacjach trudnych, umieją rozwiązać problemy i są dobrze przygotowane do rozpoczęcia nauki w  szkole
  • Traktujemy rodziców jako współautorów sukcesów swoich dzieci i życia przedszkolnego.

Często zadajemy sobie  pytanie: Czy nam się udało? Ale mając w sobie wiele pokory  i wiedząc jak złożony i nieprzewidywalny jest proces wychowania i nauczania, trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Dlatego każdego dnia z dużym zaangażowaniem pracujemy nad  rozwojem przedszkola. Staramy się otaczać naszych podopiecznych troską, ciepłem i uśmiechem. Jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi, propozycje i rozmowy.

Anna Graszkiewicz, Dorota Bury

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH DO „PUCHATKOWA”

Jako placówka oświatowa, działamy na podstawie wpisu do Ewidencji Szkół i Placówek Oświatowych. Podlegamy Wydziałowi Edukacji. Nadzór pedagogiczny pełni Małopolskie Kuratorium Oświaty i Wychowania w Krakowie. Spełniamy wymogi  SANEPiDu i przepisów PPOŻ. BHP.